Kiilto Pro Grip Permanent Häftfixeringslim

Rollbart permanent häftlimfixeringslim för alla typer av avtagbara golvbeläggningar. Snabbt klibb, bildar en permanent klibbfilm. Beläggningen kan tas bort senare och häftfixeringslimmet kan vid behov enkelt tvättas bort. 2-etylhexanolfri

Specialfunktioner

  • rollningsbar
  • färdigblandad
  • snabbt klibb
  • bildar en permanent klibbfilm
  • mycket dryg 6–12 m²/l

Användningsområde

Häftfixeringslim för alla typer av borttagningsbara textil- och vinylgolv samt plattor i torra utrymmen inomhus.

Åtgång

Korthårig roller 6 – 10 m²/l
Slät stålspackel: 8-12 m²/l

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
Pro Grip Häftfixering 6411513793053
Pro Grip Häftfixering 6411513793107
Förpackningsstorlekar Pro Grip Häftfixering
EAN-kod 6411513793053
 
Förpackningsstorlekar Pro Grip Häftfixering
EAN-kod 6411513793107
 
Densitet/specifik vikt

1.0 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Åtgång

Korthårig roller 6 – 10 m²/l
Slät stålspackel: 8-12 m²/l

Bearbetningstid

Fortsatt klibb efter att limfilmen bildats.

Förpackningsstorlekar

5 l, 10 l

Typ/bindemedel

Akrylat sampolymer

Fuktighet i underlaget

betong: max. 3,5 vikt-% eller under 85 % RF

Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bruksanvisning

Lämpligt underlag är jämn, torr och dammfri golvavjämningsmassa, byggskiva eller ett befintligt golv. Vi rekommenderar avjämning av underlaget med lämplig Kiilto, lågalkalisk golvavjämningsmassa, vilket minskar risken för skador i beläggningen eller på limmet på grund av hög alkalisk fukt. Säkerställ före montering att det befintliga golvet är ordentligt fast i underlaget, att vaxrester är borttagna från ytan och att underlaget är lämpligt för limning.

Applicera Kiilto Pro Grip på ytan med en korthårig roller. Man kan även använda en stålspackel. Klibbfilmens vidhäftningsförmåga beror på hur sugande underlaget är och på mängden lim som används. Låt limmet torka till en klibbig film och lägg sedan beläggningen enligt tillverkarens instruktioner. Beroende på arbetsförhållandena så kan bildandet av en klibbfilm ta 20-45 min. Golvbeläggningen installeras normalt men limmet måste vara klibbigt före beläggning. Följ golvtillverkarens anvisningar om rätt limmängd.

Kiilto Pro Grip kan tvättas bort genom att applicera ett alkaliskt rengöringsmedel, t.ex. utspädd Kiilto Målartvätt (1 del Målartvätt och 5 delar vatten) , på limmet. Låt verka, avlägsna det uppmjukade limmet för hand eller med maskin och skölj ytan med rent vatten. Sugande underlag såsom golvavjämningsmassa eller byggskivor kan skadas vid rengöring. Vid avtvättning av Kiilto Pro Grip från en gammalbefintlig beläggning, säkerställ att underlaget klarar en alkalisk rengöring.

Sugande underlag kan primas med förtunnad Kiilto Start Primer (1 del Start Primer och 4 delar vatten).

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Mer information om Kiilto Epoxy Cleaner finns på www.kiilto.com. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDNyckelflagga