Kiilto Pro Silicone Våtrumssilikon

Kritvit, ättiksbaserad silikon med antimögelmedel för tätning av rörelsefogar vid keramiska plattor, skarven mellan vägg och golv, skarvar mellan olika material och genomföringar i våtutrymmen. Även för utomhusbruk. Inte lämplig för akvarier eller natursten.

Specialfunktioner

  • värmebeständighet +120 °C
  • innehåller antimögelmedel
  • kan inte övermålas
  • för inomhusbruk

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 m/patron

Förpackningsstorlekar
Färg
EAN-kod
310 ml Kritvit 6411513540312
Förpackningsstorlekar 310 ml
Färg Kritvit
EAN-kod 6411513540312
 
Färger

Kritvit

Densitet/specifik vikt

ca 1,2 kg/dm³

Förvaring

Förvaras torrt och svalt (under +25 °C) i en väl tillsluten originalförpackning. Bäst före datum: se patronen.

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 m/patron

Hårdhet

Shore A ca 20

Skinnbildningstid

5–15 min. (20 °C, RF 50 %)

Genomhärdning

ca 2 mm på 24 timmar och ca 10 mm på en vecka.

Typ/bindemedel

Fukthärdande silikonpolymer

Arbetsförhållanden

Rekommendation: optimal rumstemperatur och temperatur hos underlag och silikon är +18–20 °C, dock inom intervallet +5–40 °C.

Appliceringstemperatur

-40–+120 °C

Bruksanvisning

Ytan som ska fogas ska vara torr och fri från damm och fett. Vrid av appliceringspipen. Skär av konen på patrontuben. Vrid på appliceringspipen och skär av den till önskad storlek. Pressa in silikon i skarven och jämna till fogen omedelbart med en silikonutjämnare eller med fingertoppen fuktad med rent vatten. Bibehåll appliceringsspetsen på patronen och stäng patronen noga efter användning. För att underlätta rengöringen, tejpa båda sidorna av fogen med t.ex. maskeringstejp. Kom ihåg att ta bort tejpen direkt efter applicering.

När ny silikonfog appliceras måste den gamla silikonfogen avlägsnas. Avlägsna eventuella mögelprickar med t.ex. Kiilto Kodin Klorite enligt anvisningarna.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

CE märkningBasta