Kiilto Protec Hårdvaxolja

För att skydda ett trägolv som är behandlat med Kiilto Parquet Oil. Bildar en tunn, skyddande och lättskött beläggning på den oljade ytan och ger ett varaktigt skydd och hållbarhet.

Specialfunktioner

  • Kiilto Protec för golv som är behandlade med Kiilto Parquet Oil
  • naturlig och hållbar yta
  • mycket drygt 20–30 m²/l

Användningsområde

Protec Hårdvaxolja är lämplig för att skydda ytor som är behandlade med Kiilto Parquet Oil.

Åtgång

20–30 m²/l

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
1 l 6411512541013
Förpackningsstorlekar 1 l
EAN-kod 6411512541013
 
Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 24 månader.

Åtgång

20–30 m²/l

Glansgrader

Matt

Torktid

Tål lätt gångtrafik 16 timmar efter torkning (+20 °C/50 % RF).
Slutlig styrka efter 2–3 dagar.

Förpackningsstorlekar

1 l

Luftfuktighet

40–60 % RF

Appliceringstemperatur

+18–24 °C

Fukthalt i trä

7 ± 2 vikt-%

Bruksanvisning

NYOLJAT GOLV:
Applicera Kiilto Parquet Oil på golvet enligt bruksanvisningen. Låt torka minst 12 timmar. På exotiska träslag såsom merbau och wenge är torktiden längre. Om torktiden är för kort kommer Kiilto Protec att lösa upp Kiilto Parquet Oil. Dammsug eller torka av ytan för att ta bort allt damm före applicering av Kiilto Protec. Låt Kiilto Protec acklimatiseras till rumstemperaturen före användning och rör om ordentligt med en pinne före användning. Häll Kiilto Protec i ett målartråg och applicera ett jämnt skikt längs med träets ådring med en korthårig mohairroller eller en borste för att undvika ränder. Bearbeta små sektioner åt gången och applicera vått i vått vid överlappningar. Låt torka minst 16 timmar före användning.

GOLV SOM TIDIGARE BEHANDLATS MED KIILTO PARQUET OIL:
Rengör golvytan ordentligt och applicera vid behov Kiilto Parquet Care Oil. Låt torka minst 12 timmar före applicering av Kiilto Protec. Arbeta sedan in Kiilto Protec på samma sätt som på ett nyoljat golv.

NYTT TRÄGOLV (FÖRUTOM EXOTISKA TRÄSLAG):
Applicera ett tunt skikt Kiilto Protec på en rengjord träyta längs med träets ådring. Låt torka 6–8 timmar. Mellanslipa försiktigt med nät/rondell, korn 240. Avlägsna slipdammet noggrant. Applicera ett andra skikt på samma sätt som det första. Låt torka i minst 16 timmar eller längre om möjligt.

Se till att det finns en god ventilation under arbets- och torkningsprocessen.

Använda verktyg måste förvaras blött i en tillsluten behållare av metall eller ordentligt rengjorda med lacknafta för att undvika risk för självantändning.

UPPFRÄSCHNING AV SLITEN YTA
Rengör den slitna ytan noga och låt den torka Rugga upp ytan med rondell, korn 240. Dammsug och ta bort slipdammet ordentligt. Applicera ett tunt skikt Kiilto Protec enligt anvisningarna och låt torka minst 16 timmar.

OBS! OBS! Vissa gummityper som används i mattor och antiglidmaterial kan innehålla mjukgörare som kan orsaka permanenta skador på det skyddande skiktets yta och färg.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBasta