Kiilto Quick

Snabbtorkande, färdigblandat finspackel för vägg och tak samt träytor såsom dörr- och fönsterkarmar inomhus. God vidhäftning även på målade ytor. Mindre märken och repor, max. 1 mm skikttjocklek. Vattenlöslig.

Specialfunktioner

  • för fyllning av sprickor och mindre märken
  • torktid 1–2 timmar
  • kan övermålas och tapetseras
  • även för trä, t.ex. dörr- och fönsterkarmar
  • fäster även på målad yta

Användningsområde

Kiilto Quick är ett snabbtorkande, vattenbaserat, färdigblandat spackel för finspackling av vägg och tak före målning och tapetsering. Kan även användas som ett kitt för träytor (dörrar och möbler) före målning.

Åtgång

En tub räcker till ca 0,2 m² (skikttjocklek 1 mm) eller ca 300 små hål (15 mm x 15 mm x 1 mm).

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
250 ml 6411512013503
Förpackningsstorlekar 250 ml
EAN-kod 6411512013503
 
Färger

Vitaktig

Densitet/specifik vikt

ca 1,7 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Åtgång

En tub räcker till ca 0,2 m² (skikttjocklek 1 mm) eller ca 300 små hål (15 mm x 15 mm x 1 mm).

Skikttjocklek

1 mm

Torktid

ca 1–2 t/mm (+18 °C) (beroende på rådande arbetsförhållanden)

Förpackningsstorlekar

250 ml plasttub

Arbetsförhållanden

Normala förhållanden, lägsta användningstemperatur +10 °C

Bruksanvisning

Ytorna som behandlas ska vara rena, torra och dammfria. Om två skikt behövs, se till att det första skiktet är torrt innan nästa skikt appliceras. Vid behov ska ytan slipas och slipdammet tas bort noggrant före applicering av ett nytt skikt.

Kiilto Quick är ett färdigblandat spackel. Applicera med en stålspackel. Lättslipat efter torkning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Basta