Kiilto Renofix

Cementbaserat fixspackel med lättfiller för torr- och våtutrymmen samt för reparation av vägg och tak inom- och utomhus. Skikttjocklek max 30 mm.

Specialfunktioner

  • allround-fixspackel
  • för inom- och utomhusbruk
  • cementbaserat 
  • skikttjocklek max. 30 mm

Användningsområde

Cementbaserat fixspackel med lättfiller för torr- och våtutrymmen inom- och utomhus samt för reparation och spackling av vägg och tak. Underlaget kan vara av t.ex. betong, puts, cementbaserad avjämningsmassa, tegel och byggskivor. Den färdiga ytan bör grundmålas före tapetsering.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
2 kg 6411512136035
7 kg 6411512136103
700 g 6411512136011
Förpackningsstorlekar 2 kg
EAN-kod 6411512136035
 
Förpackningsstorlekar 7 kg
EAN-kod 6411512136103
 
Förpackningsstorlekar 700 g
EAN-kod 6411512136011
 
Färger

Vitaktig

Förvaring

I oöppnad förpackning max. 1 år, torrt utrymme.

Skikttjocklek

Max. 30 mm

Torktid

För tjocka skikt max. 1 dygn (+18 °C), vid tunna skikt några timmar

Blandningsförhållande

1 volymdel vatten/4 volymdelar pulver
400 g vatten/1 000 g pulver

Ytdraghållfasthet

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Max. kornstorlek

0,3 mm

Typ/bindemedel

Polymer-cement-lättfillerbaserat pulver

Bruksanvisning

Underlaget som ska lagas eller spacklas måste vara fast, rent och dammfritt. Fukta torra och sugande underlag före spackling (ej skivor).

Strö Kiilto Renofix sakta ned i svalt (+18–20 °C), rent vatten under konstant omrörning tills massan är jämn och smidig. Låt blandningen dra ca 10–15 minuter och rör om en gång till. Applicera med en stålspackel.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

CE märkningLEEDBastaNyckelflagga