Kiilto Safir

Vattenbaserad enkomponentslack för trägolv och trappor. Appliceras med pensel. Halvmatt (20) och Halvblank (55).

Specialfunktioner

  • Enkomponents parkettlack för bräd- och trägolv
  • För penselapplicering

Användningsområde

Safir lämpar sig för trägolv. Lacken kan appliceras med färg- eller lackpensel.

Åtgång

10–14 m²/l en strykning med lack- eller färgpensel

Förpackningsstorlekar
Färg
EAN-kod
5 l 20 halvmatt 6411511686050
1 l 55 halvblank 6411511678017
5 l 55 halvblank 6411511678055
Förpackningsstorlekar 5 l
Färg 20 halvmatt
EAN-kod 6411511686050
 
Förpackningsstorlekar 1 l
Färg 55 halvblank
EAN-kod 6411511678017
 
Förpackningsstorlekar 5 l
Färg 55 halvblank
EAN-kod 6411511678055
 
Densitet/specifik vikt

ca 1

Förvaring

I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, 1 år.

Åtgång

10–14 m²/l en strykning med lack- eller färgpensel

Glansgrader

ca 20 (halvmatt), ca 55 (halvblank)

Torktid

Applicering med stålspackel 15–30 min
Applicering med färg- eller lackpensel cirka 2 tim (+20 °C/50 % RF)
Golvet tål lätt gångtrafik inom 1–2 dagar och når sin slutliga styrka två veckor efter lackningen.

Förpackningsstorlekar

1 l, 5 l (halvmatt endast 5 l)

Frostbeständighet

Fryser

Luftfuktighet

40–60 % RF

Appliceringstemperatur

+18–24 °C

Fukthalt i trä

7 ± 2 vikt-%

Bruksanvisning

Träytan ska vara torr, väl slipad och rengjord från damm och andra föroreningar.

Lackning utan grundlack:
Häll ut lacken på golvet intill bak- eller sidoväggen och börja lacka längs med träets ådring. Lacka längs med ådringen med långsamma, långa drag, undvik cirkelrörelser. Lacka en eller två plankor i taget, utan att avbryta, med början vid väggen. Stanna vid dörröppningen och häll kvarvarande lack i en separat dunk. Låt golvet torka minst två timmar. Slipa golvet varsamt med sandpapper korn 100–150 eller skrapa t.ex. med en stålspackel eller en skrapa. Avlägsna slipdammet med en dammsugare och torka av ytan med en fuktig trasa. Applicera ytterligare 1–2 strykningar.

Lackning med grundlack:
Förbehandla träytan med Kiiltos vattenbaserade grundlack enligt anvisningarna. Mellanslipa vid behov med sandpapper eller slipnät korn 150 efter den första strykningen med grundlack. Applicera 2–3 strykningar Safir längs med träets ådring. Torktiden mellan strykningarna bör vara minst två timmar, helst över natten.

Tidigare lackade golv:
Rengör golvet ordentligt. Slipa golvet noga med sandpapper korn 100–150. Avlägsna slipdammet. Applicera 1–2 strykningar lack med pensel. OBS! Om golvet har behandlats tidigare med olja-, uretan- eller alkydbaserad lack måste golvet slipas till trärent före lackning.

Ej lämpligt för lackning av diamantfuru och kemiskt behandlat trä, t.ex. rökt ek.

Säkerställ att det föregående lackskiktet är helt torrt före applicering av ett nytt skikt. Skaka om lacken väl före användning.

OBS! Vissa gummityper som används i mattor och antiglidmaterial kan innehålla mjukgörare som kan orsaka permanenta skador på det skyddande skiktets yta och färg.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBastaByggvaruSundahusNyckelflagga