Kiilto Silikonavlägsnare

Mjukar upp härdad silikon och hjälper till att ta bort silikonfogar. Lämplig för alla typer av silikon.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
100 ml 6411513657102
Förpackningsstorlekar 100 ml
EAN-kod 6411513657102
 
Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 24 månader.

Förpackningsstorlekar

100 ml plastförpackning med inbyggd pensel

Bruksanvisning

Ta först bort den gamla silikonfogen ordentligt med t.ex. en vass kniv. Skaka om förpackningen. Applicera en riklig mängd Kiilto Silikonavlägsnare på silikonresterna. Låt verka i 20–30 minuter. Skrapa av resterna med t.ex. en träpinne. Upprepa vid behov. Avsluta med att tvätta med vatten och tvål och låt torka.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.