Kiilto Slim Snabb Parkettlim

Mycket snabbhärdande två-komponents polyuretanlim som inte innehåller vatten för limning av alla typer av parkett (förutom stavparkett). Även lämpligt för reparation av stavparkettens översta skikt.

Specialfunktioner

  • för limning av alla typer av parkett
  • snabbhärdande
  • innehåller inget vatten

Användningsområde

Lösningsmedelfritt, mycket snabbhärdande två-komponents polyuretanlim för montering av parkett. Perfekt för reparationsarbeten på små områden och för reparation av stavparkettens översta skikt. Lämplig för användning med golvvärme. Hårdhet enligt ISO 17178.

Åtgång

Skivunderlag: ca 0,75–2 m²/l (0,5–1,5 kg/m²)
Betonggolv: ca 1–1½ m²/l (1–1,5 kg/m²)

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
1 kg + 0,17 kg 6411511464016
Förpackningsstorlekar 1 kg + 0,17 kg
EAN-kod 6411511464016
 
Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 12 månader.

Åtgång

Skivunderlag: ca 0,75–2 m²/l (0,5–1,5 kg/m²)
Betonggolv: ca 1–1½ m²/l (1–1,5 kg/m²)

Bearbetningstid

Färdigblandat lim har en arbetstid på ca 5–9 minuter/+ 20 °C. Även en liten temperaturhöjning förkortar avsevärt arbetstiden för den färdigblandade massan med bas och härdare.

Öppentid

ca 15 min (applicerat på underlaget)

Torktid

1 timme (+20 °C)

Blandningsförhållande

Bas 1 kg/härdare 170 g

Förpackningsstorlekar

1 kg (bas) + 170 g (härdare)

Typ/bindemedel

Lösningsmedelsfritt två-komponents polyuretanlim

Appliceringstemperatur

+15–25 °C

Bruksanvisning

Lämpliga underlag är stålslipad betong, plywood, spånskiva, kork och trägolv. Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm samt andra material som kan försämra vidhäftningen. Ta bort cementhud t.ex. genom att slipa och dammsug ordentligt före limningen. Betonggolv kan vid behov avjämnas med Kiiltos golvavjämningsmassa. (Avjämning skapar inte ett lämpligt underlag för parkett av storleken 22 x 70 x 500 mm.) Ytdraghållfastheten i betongen och avjämningsmassan ska vara minst 2,0 N/mm². Vid limning på skiva rekommenderar vi att man använder minst 9 mm tjocka plywoodskivor eller motsvarande. Iaktta även parkettillverkarens anvisningar och nationella krav (i Finland SisäRYL 2013, Allmänna kvalitetskrav på byggnadsarbeten). Ett hårt lim minskar dimensionsvariationer på grund av träets fuktrörelser, men tillåter samtidigt att rörelsebelastningen överförs till underlaget.

Blanda bas och härdare i rätt blandningsförhållande precis före användningen. Sprid ut lim med en tandad limspridare på en yta på högst 1 m² åt gången och lägg parketten direkt i det våta limmet. Kontrollera att limskiktet mellan parketten och underlaget är jämnt och att inget lim pressas ut mellan parkettstavarna. Vi rekommenderar att parketten slipas tidigast en timme efter limning. Färska limfläckar tas bort med aceton eller xylen, intorkat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga