Kiilto Snabblim Gel

Superlim i gelkonsistens som inte droppar för de flesta material, t.ex. porslin, metaller, plast, gummi, smycken, trä och textil. Även för vertikala ytor. Inte lämpligt för polyetylen och teflon.

Användningsområde

Kiilto Snabblim Gel är lämpligt för limning av små ytor, t.ex. trä, kartong och papper samt många hårdplaster, gummi, porslin och metall.

Åtgång

1 droppe/5 cm²

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
3 g 6411511794038
Förpackningsstorlekar 3 g
EAN-kod 6411511794038
 
Densitet/specifik vikt

1,05 kg/cm³

Förvaring

Oöppnad förpackning 12 månader. En lägre temperatur, +5–10 °C, förlänger hållbarhetstiden.

Åtgång

1 droppe/5 cm²

Viskositet

30 000 mPas

Konsistens

Gel

Torktid

5 sekunder–2 minuter beroende på underlagens kvalitet och mängden lim som appliceras. Slutlig styrka efter ca 12 timmar.

Luftfuktighet

30–70 % RF

Typ/bindemedel

Etylcyanoakrylat

Appliceringstemperatur

+18–20 °C

Värmebeständighet, torr

-40–+100 °C

Bruksanvisning

Rengör ytorna som ska limmas från smuts, rost, olja och mögelborttagningsmedel m.m. med t.ex. en trasa som fuktats med aceton. Beroende på föremålet kan ytan ruggas upp med fint sandpapper innan det rengörs med lösningsmedel. Fukta försiktigt porösa ytor såsom porslin och trä före limning.

Skruva av tubens kork och munstycke. Punktera hinnan med tubens spetsiga ända. Återförslut munstycket ordentligt. Applicera ett tunt lager lim på en av delarna och använd den andra delen för att försiktigt sprida ut limmet. Montera omedelbart och pressa ihop ytorna hårt med fingrarna. Vanligtvis är en pressning på 5–30 sekunder tillräckligt för att den sammanfogade delen ska kunna justeras och vidarebearbetas. Justera inte limfogen innan den har torkat. Ett tunt limskikt härdar snabbast och ger maximal bindningsstyrka. Ohärdat lim kan tas bort med aceton eller xylen. Härdat lim kan mjukas upp med aceton, men kan endast tas bort mekaniskt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.