Kiilto Snabblim, superlim med pensel

Snabblim med pensel som är optimalt för limning av hårda material som metall, plast, gummi och keramik. Ej för porösa material som trä och papper, poletylen eller teflon. Enkel att använda, pensel i korken.

Användningsområde

Kiilto Snabblim med pensel är optimalt för limning av hårda material såsom metaller, de flesta plasterna, gummi och keramik. Ej för porösa material såsom trä och papper, poletylen, teflon eller vindrutor.

Åtgång

1 droppe/5 cm²

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
5 g 6411514000051
Förpackningsstorlekar 5 g
EAN-kod 6411514000051
 
Densitet/specifik vikt

1,05 kg/cm³

Åtgång

1 droppe/5 cm²

Viskositet

1 000 mPas

Torktid

5 sekunder–2 minuter beroende på ytmaterial och limmängd.

Typ/bindemedel

etylcyanoakrylat

Arbetsförhållanden

Temperatur +18–+20 °C, luftfuktighet 30–70 % RF

Värmebeständighet, torr

-40–+100 °C

Bruksanvisning

Ta bort all smuts, rost, olja, släppmedel m.m. med en trasa som fuktats med aceton. Vid behov kan ytan slipas lätt före rengöring med lösningsmedel.
Öppna flaskan och applicera ett tunt och jämnt limskikt med penseln på locket på en av ytorna. Montera delarna och pressa omedelbart ihop ytorna med fingrarna.
Håll på plats 10–30 sekunder före vidare bearbetning. Slutlig styrka uppnås efter ca 12 timmar. Justera inte delarna under härdningen. Ett tjockt limskikt förlänger härdningstiden och minskar limstyrkan. Ohärdat lim kan tas bort med aceton. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt (limningen kan mjukas upp med aceton).

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.