Kiilto SR DF Snabbspackel för våtrum 2–10 (40) mm

Självhärdande, dammreducerat spackel för vägg och tak. Perfekt för avjämning av betong- och murverk före tätskiktsmontering och plattsättning. Cementbaserat.

Specialfunktioner

  • självhärdande, dammreducerat väggspackel 
  • för torr- och våtutrymmen 
  • torktid vid bredspackling är 4 timmar 
  • bredspackling 2–10 mm, ilagning 2–40 mm
  • åtgång 1,4 kg/m²/mm

Användningsområde

Kiilto SR DF är lämpligt för avjämning av vägg och tak inomhus. Den kan också bredspacklas med andra Kiilto väggspackel beroende på appliceringsmetod. Inte lämplig för områden med permanent vattenbelastning (t.ex. simbassänger).

Åtgång

1 mm skikt/m² torrt pulver väger ca 1,4 kg

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
20 kg 6411512285207
Förpackningsstorlekar 20 kg
EAN-kod 6411512285207
 
Färger

Grå

Förvaring

I oöppnad förpackning max. 6 månader, torrt.

Beläggningsbar

Bredspackling 4 timmar, ilagning max 20 mm 24 timmar och max 40 mm 3 dygn.

Åtgång

1 mm skikt/m² torrt pulver väger ca 1,4 kg

Skikttjocklek

Bredspackling 2-10 mm, ilagning 2–40 mm

Blandningsförhållande

4,5–5,0 l vatten/20 kg säck

Bearbetningstid

30–45 minuter (+18°C)

Ytdraghållfasthet

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Förpackningsstorlekar

20 kg säck

Max. kornstorlek

max. ca 0,5 mm

Typ/bindemedel

Polymer-cement-kalkstensbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

Betong < 90 % RF

Appliceringstemperatur

Rekommendation +18–20°C, lägsta arbetstemperatur +5 °C

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas måste vara fast, ren och dammfri. Lösa partiklar måste tas bort noggrant. Torra ytor ska fuktas lätt före spackling.

Strö Kiilto SR DF-pulver sakta ned i svalt (+18–20 °C), rent vatten under konstant omrörning tills en jämn massa bildas. Låt blandningen dra ca 2–3 minuter och rör om en gång till. Spacklet appliceras för hand med en stålspackel. Ytan kan efterbehandlas genom att förfukta med en vattenspruta.

Utför spacklingen under normal rumstemperatur. Rådande arbetsförhållanden såsom rumstemperatur samt spacklets och vattnets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet samt den relativa luftfuktigheten påverkar härdnings- och torktiden avsevärt. Våra rekommendationer ska därför endast användas som riktlinje.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBasta Svanen märkningNyckelflagga