Kiilto Superfix DF Ljus flexibel fästmassa med lättfiller

Dammreducerad, tixotrop, dryg, flexibel och cementbaserad lättvikts- fästmassa för montering av keramiska plattor. Utmärkt för stora väggplattor. Längre öppentid. Lämplig även för utomhusbruk. C2TES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder

Specialfunktioner

  • dammreducerad, bra täckförmåga, tixotrop
  • för montering av keramiska plattor och glasmosaik
  • lämplig för utomhusbruk
  • C2TES1
  • fogning: väggar 12 timmar, golv 24 timmar
  • åtgång 1,5–2,2 kg/m²

Användningsområde

Tixotrop, dryg och lätt cementbaserad fästmassa med lättfiller för sättning av keramiska plattor på vinyl, kakel, klinker, betong, byggskivor och på ytor som behandlats med Kiilto Tätskikt. Tack vare ny teknologi är produkten näst intill dammfri under blandning. Plattsättning kan utföras utan fogsnöre. Lämplig för både inom- och utomhusbruk, men inte till objekt som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

Ytorna som ska plattsättas måste vara rena och fria från damm. Ta bort alla vattenlösliga spackel- och avjämningsmassor. Fukta torra och absorberande underlag (ej skivor). Stäng av golvvärmen minst 24 timmar före plattsättning. Vid plattsättning på vinyl, kakel och klinkerunderlag, se till att:

- ytan är tillräckligt stabil för plattsättning
- befintlig beläggning är ordentligt fixerad
- vax, fett och smuts har tvättats bort från ytan med Kiilto Målartvätt och sköljts noggrant.
Efter torkning kan ytan vid behov slipas och slipdammet avlägsnas.

Åtgång

ca 2,2 kg/m² med normaltandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm)
ca 1,5 kg/m² med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm). 4 mm).

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
4 kg 6411512029054
15 kg 6411512029207
Förpackningsstorlekar 4 kg
EAN-kod 6411512029054
 
Förpackningsstorlekar 15 kg
EAN-kod 6411512029207
 
Glid

Under 0,5 mm (EN1308)

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år

Åtgång

ca 2,2 kg/m² med normaltandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm)
ca 1,5 kg/m² med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm). 4 mm).

Öppentid

Över 0,5 MPa / 30 min (EN 1346)

Brandklass

E

Deformationsförmåga

Över 2,5 mm (EN 12002)

Blandningsförhållande

ca 5,5 l vatten / 15 kg pulver (väggar)
ca 6,5 l vatten / 15 kg pulver (golv)

Bearbetningstid

Bearbetningstid ca 3 timmar efter att vatten tillsatts

Ytdraghållfasthet

Över 1,0 MPa EN 1348

Förpackningsstorlekar

4 kg plasthink, 15 kg säck

Frostbeständighet

Frostbeständig

Max. kornstorlek

0,5 mm

Typ/bindemedel

Polymer-vitcement-lättfiller-kvartssandsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

- Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

Optimalt +18-20 °C, minimum +5 °C

Klassificeringar och certifikat

C2TES1 (EN 12004), M1

Bruksanvisning

Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn massa bildats. Låt massan mogna under 10–15 minuter och rör sedan om igen. Applicera massan på underlaget genom att trycka hårt och kamma med en tandad spackel på en yta som kan plattsättas inom 15–20 minuter. Tryck fast plattorna ordentligt på underlaget och vrid dem på plats. Läget kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt ta bort en platta för att kontrollera att baksidan har full täckning av massan (kakel 70–75 % och klinkerplattor 80–90 %). Vid plattsättning utomhus ska plattans baksida täckas till 100%. För full täckning är det viktigt att välja en tandad spackel som motsvarar plattstorlek och underlag.

Färska fläckar kan tas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt. Väggar kan fogas efter 12 timmar från plattsättning och golv efter 24 timmar. Vi rekommenderar Kiilto Kakel- eller Klinkerfog för fogning av plattorna. Ett plattsatt utrymme tål normal gångtrafik och slitage efter en vecka. Låg temperatur och hög luftfuktighet kommer att fördröja härdnings- och torkningsprocessen.

Använd Kiilto Våtrumssilikon för hörn i vägg- och golvvinkel samt andra rörelsefogar.

Genom att tillsätta tillsatsmedel, se anvisningen till Kiilto Fixbinder, kan fästmassans deformationsegenskaper förbättras (CE-märkning C2ES2).

Lämplig för mindre ojämnheter på underlaget före plattsättning. För flera millimeter stora ojämnheter rekommenderar vi Kiilto Golv- och Väggspackel.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEED Svanen märkningNyckelflagga