Kiilto Tapetlösare

Tapetlösningsmedel för tapeter med pappersbaksida som har limmats med cellulosa eller stärkelsebaserat lim. Blandningsförhållande: 1-2,5 dl med 10 l vatten.

Specialfunktioner

  • täckning:  ett område av 50 – 100m² per flaska

Användningsområde

Vattenlösligt medel för borttagning av tapeter med pappersbaksida som har limmats med cellulosa- eller stärkelsebaserat lim.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
250 ml 6411511187250
Förpackningsstorlekar 250 ml
EAN-kod 6411511187250
 
Densitet/specifik vikt

ca 1 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 3 år.

Förpackningsstorlekar

250 ml flaska

Frostbeständighet

Fryser

Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur. Rådande luftfuktighet påverkar funktionen av tapetborttagningsmedlet. T.ex. torkar torr rumsluft (vintertid) ut medlet snabbt och försämrar effekten.

Bruksanvisning

Utspädd lösning: tunna tapeter eller tapeter som börjat lossna: 1–1,5 dl Kiilto Tapetlösare/10 liter vatten. Tjocka tapeter: 2,5 dl Kiilto Tapetlösare/10 liter vatten. Applicera lösning rikligt på tapetytan med en borste eller svamp, låt verka 10–15 minuter och dra ner tapeten. Upprepa vid behov. Vid flera tapetlager måste varje lager dras ner separat. Innan applicering av tapetlösningen, dra av eller slipa bort vinylskiktet på tapeten. Innan tapetnedtagningen påbörjas måste ömtåliga golvmaterial skyddas.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

BastaSundahusNyckelflagga