Kiilto Thinner

Cellulosaförtunning används för förtunning av nitrocellulosabaserade färger och lacker samt för rengöring av verktyg (se färg- eller lacktillverkarens anvisningar).

Användningsområde

Mycket effektivt lösningsmedel mot fett och annan smuts. Kan även användas för förtunning av nitrocellulosabaserade färger och lacker vid pensel- och sprutappliceringar.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
5 l 6411512509051
750 ml 6411512509754
Förpackningsstorlekar 5 l
EAN-kod 6411512509051
 
Förpackningsstorlekar 750 ml
EAN-kod 6411512509754
 
Densitet/specifik vikt

0,8 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 36 månader.

Appliceringstemperatur

Lägsta +15 °C

Bruksanvisning

Följ färg- eller lacktillverkarens anvisningar och säkerställ kompatibiliteten med toluenfri förtunning. Kan orsaka skador på vissa typer av målade ytor och plaster. På grund av hög avdunstningshastighet kan Kiilto Thinner under ogynnsamma förhållanden (varm och fuktig luft) orsaka viss vithet på ett målat eller lackat underlag: när tinnern avdunstar, sjunker ytans temperatur under daggpunkten, vilket resulterar i kondens. Vitheten kan tas bort genom att pensla Kiilto Thinner på ytan. Omlackning eller målning kan göras så fort de rådande arbetsförhållandena förbättrats.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.