Kiilto TM DF Snabbputs 5-20 (70) mm

Cementbaserat, självhärdande, lätt väggspackel för torr- och våtutrymmen. Särskilt lämplig för t.ex. ifyllnad av rörkanaler. Skikttjocklek för ilagning 5–70 mm, vid bredspackling 5–20 mm. Kan tätskiktas efter 24 timmar.

Specialfunktioner

  • cementbaserat, dammreducerat och självhärdande lättfillerspackel
  •  krymper inte
  •  torr- och våtutrymmen
  •  torktid 24 timmar
  •  ilagning 5-70 mm, bredspackling 5-20 mm
  •  åtgång 1,4 kg/m²/mm
   

Användningsområde

Kiilto TM DF är ett självhärdande väggspackel för massiva väggar inomhus. Den färdiga ytan kan plattsättas eller vattentätas med Kiilto tätskikt. Den kan också bredspacklas med andra Kiilto väggspackel beroende på appliceringsmetod.

Åtgång

1 mm skikt/m² torrt pulver väger ca 1,4 kg

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
20 kg 6411513953204
Förpackningsstorlekar 20 kg
EAN-kod 6411513953204
 
Färger

Mörkgrå

Förvaring

I oöppnad förpackning max. 6 månader, torrt.

Åtgång

1 mm skikt/m² torrt pulver väger ca 1,4 kg

Skikttjocklek

Ilagning 5-70 mm, bredspackling 5-20 mm.

Blandningsförhållande

4,0-4,8 l vatten/20 kg säck

Bearbetningstid

20-30 minuter (+18°C)

Ytdraghållfasthet

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Förpackningsstorlekar

20 kg säck

Max. kornstorlek

ca 3 mm

Fuktighet i underlaget

Betong < 90% RF

Arbetsförhållanden

Rekommendation: +18–20°C, lägsta arbetstemperatur +5 °C

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas måste vara fast, ren och dammfri. Lösa partiklar ska tas bort noggrant. Torra ytor ska fuktas lätt före spackling.

Strö Kiilto TM DF-pulver sakta ned i svalt (+18–20 °C), rent vatten under konstant omrörning tills en jämn massa bildas. Låt blandningen dra ca 2–3 minuter och rör om en gång till. Fukta ytan med vatten före spackling. Applicera spacklet med t.ex. en stålspackel. Ytan kan glättas genom att fukta den igen före sista strykningen med en stålspackel.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBasta Svanen märkningNyckelflagga