Kiilto TopPlan DF Golvavjämningsmassa 1–10 mm

Cementbaserad, dammreducerad golvavjämningsmassa med utmärkta självutjämnande egenskaper. Utmärkt för avjämning av golv som ska ytbeläggas. Ger en hård och slät yta. Lämplig även för avjämning av golv som ska målas. Pumpbar. Lågalkalisk.

Specialfunktioner

  • dammreducerad
  • finavjämning av golv
  • goda självutjämnande egenskaper
  • pumpbar, kan även målas
  • gångbar ca 5 timmar
  • beläggningsbar efter 1–2 dygn/10 mm, 3 dygn/20 mm
  • åtgång 1,6 kg/m²/mm

Användningsområde

Lämplig för avjämning av ytor på 1–10 mm före golvläggning. På mindre ytor (ca 2 m²) tjocklek upp till 20 mm. Kiilto Topplan DF kan även användas vid avjämning av betonggolv innan mosaikparkett läggs (minsta skikttjocklek 2 mm). Produkten är näst intill dammfri vid blandning.
Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar samt dammsug golvet noggrant. Grova ojämnheter och höga betongåsar måste slipas före avjämningen. Betonggolv förbehandlas med utspädd Kiilto Start Primer (1 del Kiilto Start Primer/4 delar vatten) före golvavjämning. För renoveringsytor samt skivunderlag ska ytan primas med outspädd Kiilto Start Primer före avjämning. Vid behov kan Kiilto Armeringsnät eller Kiilto Armeringsmatta användas.

Åtgång

1 mm lager/m² fast massa väger ca 1,6 kg (ca 12 liter massa/säck).

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
20 kg 6411512292205
Förpackningsstorlekar 20 kg
EAN-kod 6411512292205
 
pH

< 11 (lågalkalisk)

Förvaring

Oöppnad förpackning 1 år i torrt utrymme

Beläggningsbar

1–2 dygn / 10 mm, 3 dygn / 20 mm

Åtgång

1 mm lager/m² fast massa väger ca 1,6 kg (ca 12 liter massa/säck).

Gångbar

ca 5 timmar

Krympning

< 0,9 ‰ ( 23 °C, 50 % RF )

Skikttjocklek

1–10 mm (små ytor 20 mm)

Viskositet

Flytvärde 150–160 mm, EN 12706

Blandningsförhållande

5,0–5,2 l vatten / 20 kg säck

Bearbetningstid

30–45 min

Ytdraghållfasthet

> 1,5 MPa, EN 13813

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Böjhållfasthet

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Max. kornstorlek

0,3 mm

Typ/bindemedel

Harts-specialcement-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

Optimalt +18-20 °C, minimum +10 °C

Klassificeringar och certifikat

CT-C20-F7 (EN13813), M1

Bruksanvisning

Strö långsamt ner TopPlan DF-pulvret under omrörning i kallt (+10–20 °C), rent vatten och blanda tills en jämn, flexibel massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör sedan om igen före användning. Avjämningsmassan appliceras jämnt med en bred stålspackel. Avjämningsmassan kan även appliceras med pump. Skiktet måste torka innan ett nytt skikt appliceras. Påskynda inte torkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen.
Lämpligt även för golv med lätt gångtrafik som ska målas, men inte för golv i t.ex. garage eller badrum.
I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska avjämningen appliceras under tätskiktet.
Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).
Obs! Undvik att använda för mycket vatten!

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBastaByggvaruSundahus Svanen märkningNyckelflagga