Kiilto TopPlan Golvavjämningsmassa –10 mm

Cementbaserad, golvavjämningsmassa med utmärkta självutjämnande egenskaper. Utmärkt för avjämning av golv som ska ytbeläggas. Ger en hård och slät yta. Lämplig även för avjämning av golv som ska målas. Pumpbar. Lågalkalisk.

Specialfunktioner

  •  fin golvavjämningsmassa 
  •  goda självutjämnande egenskaper
  •  pumpbar, kan även målas
  •  gångbar ca 3 timmar
  •  beläggningsbar efter 16 tim/2–3 mm, 1 dygn/10 mm
  •  åtgång 1,6 kg/m²/mm
   

Användningsområde

Lämplig för avjämning av golvytor på 1–10 mm före golvläggning. På mindre ytor (ca 2 m²) tjocklek upp till 20 mm. Kiilto TopPlan kan även användas vid avjämning av betonggolv innan mosaikparkett läggs (minsta skikttjocklek 2 mm).

Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar samt dammsug golvet noggrant. Grova ojämnheter och höga betongåsar måste slipas före avjämning. Betonggolv förbehandlas med 1:4 utspädd Kiilto Start Primer eller PrimerOne (20% Kiilto Primer /80% vatten) före golvavjämning. Underlag för ombyggnad liksom skivunderlag måste primas med outspädd Kiilto Start Primer eller PrimerOne före avjämning. Ej sugande underlag, såsom keramiska plattor eller målade ytor, kan även behandlas med Kiilto FixPrimer.

Betongunderlaget måste uppfylla den nationella standarden.

En lågalkalisk golvavjämningsmassa skyddar lim och vinylbeläggningar från skador orsakade av alkalisk fukt i betong. Tester visar att ett 5 mm tjockt skikt ger den skyddande effekten.

Åtgång

1 mm lager/m² fast massa väger ca 1,6 kg (ca 12 liter massa/säck).

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
20 kg 6411512261201
Förpackningsstorlekar 20 kg
EAN-kod 6411512261201
 
pH

< 11 (lågalkalisk)

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år.

Beläggningsbar

16 tim / 2–3 mm; 24 tim / 10 mm (23°C, 50% RF)

Åtgång

1 mm lager/m² fast massa väger ca 1,6 kg (ca 12 liter massa/säck).

Gångbar

ca 3 timmar (23°C, 50% RF)

Krympning

< 0,6 ‰ ( 23 °C, 50 % RF )

Skikttjocklek

1–10 mm (små ytor 20 mm)

Viskositet

Flytvärde 150–160 mm, EN 12706

Brandklass

A2fl-s1

Blandningsförhållande

4,5–5 l vatten / 20 kg säck

Bearbetningstid

ca 20 min

Ytdraghållfasthet

(> 1,5 MPa), EN 13813

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Böjhållfasthet

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Max. kornstorlek

0,3 mm

Typ/bindemedel

Harts-specialcement-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

Optimalt +18–23 °C, minimum +10 °C

Klassificeringar och certifikat

CT-C35-F7 (EN13813), M1

Bruksanvisning

Strö långsamt ner TopPlan-pulvret under omrörning i kallt (+10–25 °C), rent vatten och blanda tills en jämn, flexibel massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör sedan om igen före användning.

Avjämningsmassan appliceras jämnt med en bred stålspackel. Avjämningsmassan kan även appliceras med pump. Skiktet måste torka innan ett nytt skikt appliceras. Påskynda inte torkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det.

Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen.

Lämpligt även för golv med lätt gångtrafik som ska målas, men inte för golv i t.ex. garage.

I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska avjämningsmassan appliceras under tätskiktet.

Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

OBS! Undvik att använda för mycket vatten då det kommer att försvaga ythållfastheten och kan orsaka sprickbildning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDNyckelflagga