Kiilto TopPlan Rapid, Snabbtorkande golvavjämnings-massa 1-10 mm

En mycket snabbtorkande, cementbaserad avjämningsmassa för inomhusbruk. Ger en mycket hård och fast yta. Lämplig för pump eller manuell applicering.

Specialfunktioner

  • Snabbtorkande
  • Beläggningsbar efter 2–4 timmar
  • Hård och fast  
  • Pumpbar

Användningsområde

Lämplig för golvavjämning vid en skikttjocklek på 1-10 mm inomhus. Används i ett tunt skikt på golv som kräver mycket goda flytegenskaper på produkten. Lämplig för renovering och nybyggnation av golv i bostäder, kontor och i offentliga lokaler.

Underlaget ska vara rent, fast och hållbart. Ta bort cementhud, målarfläckar, limrester och andra orenheter och sopa eller dammsug golvet ordentligt.

Betongunderlaget förbehandlas med 1:4 utspädd Kiilto Start Primer eller PrimerOne (20% Kiilto Primer/80% vatten), före golvavjämningen. Renovering och skivunderlag förbehandlas med outspädd Start Primer eller PrimerOne före avjämningen. Ej sugande underlag, så som keramiska plattor eller målade underlag kan även behandlas med Kiilto Fix Primer.

Betongunderlaget måste uppfylla den nationella standarden.

Åtgång

1,55 kg/m² (ett skikt på 1 mm)
En säck ger ca 9 liter massa

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
*Kiilto TopPlan Rapid 15 kg 6411515500154
Förpackningsstorlekar *Kiilto TopPlan Rapid 15 kg
EAN-kod 6411515500154
 
pH

< 11 (låg alkali)

Förvaring

I oöppnad förpackning i torrt utrymme max. 6 månader

Beläggningsbar

2-4 timmar (23 °C, 50 % RF)

Åtgång

1,55 kg/m² (ett skikt på 1 mm)
En säck ger ca 9 liter massa

Gångbar

1–2 timmar (23 °C, 50 % RF)

Krympning

< 0.3 ‰ ( 23° C, 50 % RF )

Skikttjocklek

1–10 mm

Brandklass

A2fl-s1

Blandningsförhållande

3,3-3,5 l vatten/15 kg säck

Bearbetningstid

ca 20 min ( 23 ºC, 50 % RF )

Ytdraghållfasthet

> 2 MPa EN 13813

Förpackningsstorlekar

15 kg säck

Böjhållfasthet

F12 (>12 MPa) EN 13813

Typ/bindemedel

Polymer-cement-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

Betong < 90 % RF

Tryckhållfasthet

C35 (>35 MPa), EN 13813

Appliceringstemperatur

Optimalt +18-23°, min. +10°C

Klassificeringar och certifikat

CT-C35-F12-RWA20 (EN13813), M1

Bruksanvisning

Fyll blandningskärlet med anvisad mängd rent vatten. Strö ner TopPlan Rapid långsamt under kontinuerlig omrörning i ett svalt (+10-25 °C), rent vatten tills en jämn och flexibel massa bildats. Låt blandningen dra i ca 2 minuter och blanda sedan en gång till före användning.

Applicera massan jämnt med en stål- eller tandad spackel. Avjämningsmassan kan även appliceras med lämplig golvspackelpump. Första skiktet måste vara torrt innan ett nytt skikt appliceras.

Påskynda inte torkningen med t.ex. värme eller ventilation, då för snabb torkning kan orsaka sprickor. Om temperaturen i rummet är högre än normalt, luftfuktigheten mycket låg eller om den avjämnade ytan är exponerad i direkt solljus, rekommenderar vi att man täcker golvet med en plastfolie så fort det är torrt nog att gå på. Golvet ska beläggas relativt snabbt efter det har härdat och torkat. Detta förhindrar ytan från att övertorka, spricka och lossna.

Inte lämplig för permanent ytor under vatten (t.ex. pooler).

OBS! Undvik användning av för mycket vatten, eftersom de kan försvaga underlaget och kan orsaka sprickor.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEED