Kiilto Trennmittel S

Kiilto Trennmittel S är ett släppmedel med låg viskositet.

Specialfunktioner

  • Lämplig för att förhindra vidhäftning av reaktiva limmer  

Användningsområde

Kiilto Trennmittel S är ett släppmedel med låg viskositet som förhindrar reaktiva lim från att vidhäfta på skyddade ytor.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiilto Trennmittel S 10 l T2925.010  
Förpackningsstorlekar Kiilto Trennmittel S 10 l
Product Code T2925.010
 
pH

8,5

Färger

Mjölkvit

Densitet/specifik vikt

1,01

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 6 månader.

Konsistens

En viskös lösning

Typ/bindemedel

Vattenbaserad emulsion, släppmedel

Bruksanvisning

Applicera ett tunt, jämt skikt med en pensel eller genom sprutning. Efter spridningen låt torka till en jämn film. Extra värme kan användas för att förkorta härdningstiden. Torka inte i temperaturer över +95°C. Den maximal driftstemperaturen på den skyddande ytan är +185°C. De områden som inte ska täckas måste skyddas noggrant. Sprutning kan sprida släppmedlet på ett brett område.

Om släppmedlet inte har härdat, kan vidhäftningen på underlaget som ska limmas hindra den slutliga behandlingen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.