Kiilto Ulkonurkkavahvike

Förtillverkade KeraSafe Ytterhörn som används med Kiilto tätskiktssystem.

Användningsområde

Formad, elastisk hörnförstärkning som används med Kiilto tätskiktssystem.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
KeraSafe Ytterhörn 6411513683996
Förpackningsstorlekar KeraSafe Ytterhörn
EAN-kod 6411513683996
 
Förvaring

I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, 2 år.

Skikttjocklek

ca 0,35 mm

Typ/bindemedel

PE-folie
PP-duk

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.