Kiilto Wall Eco Tapetklister

Stärkelsebaserat tapetklister för uppsättning av papperstapeter och ljusa präglade tapeter med pappersbaksida i torra utrymmen inomhus. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.

Specialfunktioner

  • stärkelsebaserat
  • innehåller inga polymerer

Användningsområde

För uppsättning av papperstapeter och ljusa präglade tapeter med pappersbaksida i torra utrymmen inomhus. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.

Åtgång

3 l klister räcker till 3–4 tapetrullar (ca 15–20 m²)

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
250 g 6411511041255
Förpackningsstorlekar 250 g
EAN-kod 6411511041255
 
Densitet/specifik vikt

ca 1,0 (blandat med vatten)

Förvaring

I oöppnad förpackning 36 månader, torrt

Åtgång

3 l klister räcker till 3–4 tapetrullar (ca 15–20 m²)

Blandningsförhållande

1 del pulver och 24 delar vatten T.ex. 125 g pulver och 3 l vatten.

Förpackningsstorlekar

125 g, 250 g

Frostbeständighet

Fryser (blandat med vatten)

Typ/bindemedel

Modifierad stärkelse

Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, tillräcklig luftfuktighet. Torr inomhusluft kan torka ut tapetytan för snabbt, vilket kan resultera i att tapetkanterna släpper.

Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bruksanvisning

Utför arbetet vid normal rumstemperatur. Låt både tapeten och klistret acklimatiseras till rumstemperatur. Ytan ska vara torr, jämn, fast och ren.
Ta bort gammal tapet och lös målarfärg. Jämna till och slipa ojämnheter. Grundmåla eller förlimma mycket sugande underlag. Vi rekommenderar fukttålig, matt grundfärg för grundmålning och Kiilto Wall Eco som blandats i förhållandet 1:40 för förvätning. Tvätta gamla målade ytor med t.ex. Kiilto Målartvätt och skölj noggrant. Om den gamla målade ytan är blank och ej sugande, kommer en lätt slipning att förbättra vidhäftningen av tapeten. Ta bort slipdammet noggrant. Säkerställ att ytan är torr innan uppsättning av tapeten. De flesta träskivorna krymper vid torkning, vilket kan orsaka blåsor eller sprickor i tapeten.

Rör långsamt ner hela förpackningen (1 del) i vatten (24 delar) under kontinuerlig omrörning (t.ex. 125 g pulver/3 liter vatten). Låt dra i 10–15 minuter. Rör om ytterligare ca 15 sekunder före användning.

Applicera limmet jämnt på vådens baksida. Vik in vådens båda ändar med limsidan inåt och låt tapeten ligga och dra några minuter. Veckla ut den övre delen och börja tapetseringen från taklinjen. Veckla sedan ut den nedre delen. Arbeta med en tapetborste från mitten och ut mot kanterna och borsta ut alla blåsor. Undvik limfläckar på tapetens yta. Eventuella limfläckar tas bort omedelbart genom att trycka med en fuktig trasa eller svamp på tapetytan. Kraftigt gnuggande kan skada ytan, färgen eller glansen på ömtåliga tapeter. Följ i första hand tapettillverkarens anvisningar.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

BastaSundahusNyckelflagga