Kiilto X100

SMP tätningsmassa för tätning runt ventilationskanalskonstruktioner.

Specialfunktioner

  • hög elastisk återhämtning
  • god formbeständighet
  • tätar effektivt utluften 
  • innehåller inte PVC eller lösningsmedel

Användningsområde

Kiilto X100 är en snabbhärdande elastisk lim- och tätningsmassa baserad på silylpolymerteknologi. Typiska användningsområden är tätning av ventilationskanalskonstruktioner. 1-komponent. Hög elastisk återhämtning. God formbeständighet. Goda tätningsegenskaper. Snabbhärdande. Innehåller inte PVC eller lösningsmedel. Nästan luktfri. Bra kemikaliebeständighet (svaga lösningar). Nästan krympfri. Övermålningsbar med de flesta färger (testa alltid före användning). Utmärkt vidhäftning till olika material (prova före användning).

Förpackningsstorlekar
Färg
Product Code
250 kg/200 l svart T2455.200  
Förpackningsstorlekar 250 kg/200 l
Färg svart
Product Code T2455.200
 
Färger

svart

Densitet/specifik vikt

ca 1,4 kg/dm³

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 12 månader.

Hårdhet

Shore A 40

Skinnbildningstid

20 min (23°C, 50 % RF)

Viskositet

ca 3,0 milj. mPas

Genomhärdning

3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

Förpackningsstorlekar

200 l fat

Typ/bindemedel

Specialpolymer

Brottöjning

300 % (DIN 53504)

Appliceringstemperatur

+1-40°C

Värmebeständighet, torr

-40…+90°C

Draghållfasthet

2,5 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Används vid +1–40 °C. Rådande arbetsförhållanden såsom omgivningstemperaturen samt underlagets temperatur, material och fuktighet samt mängden lim som appliceras påverkar skinnbildnings- och torktiden avsevärt. Därför är de angivna värdena endast riktgivande. Materialen som limmas ihop ska vara torra och fria från damm, olja och fett. För bästa limningsresultat, rengör metallytor med Kiilto Cleaner 303 och prima med Kiiltoflex Metallprimer. Vid limning av stora ytor eller ytor i mycket torra förhållanden rekommenderar vi lätt sprayning med vatten (ca 5–10 g/m²). Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdad produkt kan tas bort med Kiilto Cleaner 303 eller aceton. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga