Kiilto Xylen

Xylen används för att ta bort dispersionslimfläckar från t.ex. PVC, laminat och kakelytor. Lämpligt även för förtunning av xylenbaserade alkyd- och epoxifärger och lacker samt för rengöring av verktyg (se färgtillverkarens anvisningar).

Användningsområde

För borttagning av dispersionslimfläckar från t.ex. PVC, laminat och kakelytor. Mycket effektivt lösningsmedel mot fett och annan smuts. Lämpligt även för förtunning av xylenbaserade alkyd- och epoxifärger och lacker samt för rengöring av verktyg. Test före användning och applicering rekommenderas för att säkerställa att ytan tål xylen.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
5 l 6411515410057
750 ml 6411515410750
Förpackningsstorlekar 5 l
EAN-kod 6411515410057
 
Förpackningsstorlekar 750 ml
EAN-kod 6411515410750
 
Densitet/specifik vikt

0,86 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 36 månader.

Appliceringstemperatur

Lägst +15 °C

Bruksanvisning

Borttagning av limfläckar: fukta en trasa eller en pappershandduk med xylen och torka bort fläcken. Förtunning av färg: Tillsätt xylen i färgen gradvis under blandning. Följ färgtillverkarens detaljerade anvisningar om förtunning.

Miljö och säkerhet

Produkten innehåller lättflyktiga, brandfarliga lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.