KiiltoFix Clear

Transparent och elastisk lim- och tätningsmassa för både inom- och utomhusbruk. Enkel att applicera. Lämplig t.ex. för limning av toalettstol, speglar och glasbetong. Lämplig även för natursten och rörelsefogar. En-komponentslim.

Specialfunktioner

  •  bra initialhugg
  •  för båtar
  •  natursten, täljsten och marmor
  •  för fastsättning av spegel och glas samt  för tätning av glasbetong
  •  för limning av toalettstol
  •  även lämplig för utomhusbruk

Användningsområde

En-komponents KiiltoFix Clear lim- och tätningsmassa är transparent, elastisk och baserad på silylpolymerteknologi. Lämpligt för montering och tätning inom- och utomhus. Passar för limning av objekt som kräver snabb härdning, t.ex. karosser (bil, båt och husvagn), lister, byggskivor samt rörelsefogar som blir utsatta för mekanisk slitage.

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 m/patron

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
290 ml 6411511806298
Förpackningsstorlekar 290 ml
EAN-kod 6411511806298
 
Densitet/specifik vikt

ca 1,0 kg/l

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C, torrt, 12 månader.

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 m/patron

Hårdhet

Shore A 40

Krympning

2 %

Skinnbildningstid

ca 15 min (23 °C, RF 50 %)

Konsistens

Pasta med hög viskositet

Torktid

3 mm/dygn

Förpackningsstorlekar

290 ml

Typ/bindemedel

MS-polymer

Brottöjning

300 % (DIN 53504)

Appliceringstemperatur

+1–40 °C

Maximal fogrörelse

± 20 %

Draghållfasthet

2 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Materialen som används ska vara torra och fria från damm, olja och fett. Bra vidhäftning på olika mineraliska underlag, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxi- och polyesterytor. För plastmaterial rekommenderas provlimning före den faktiska användningen. Rekommenderas inte för fixering av glas i fönsterramar.

Skär av konen på patrontoppen. Vrid på appliceringsspetsen och skär av den till önskad storlek efter fogbredd. Applicera lim- och tätningsmassa med en manuell eller pneumatisk patronpistol och forma vid behov med en fuktad spackel. Applicera lim- och tätningsmassan i strängar och jämna vid behov ut med en spackel. Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdad produkt kan tas bort med aceton eller xylen. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt. Under extrema klimatförhållanden kan KiiltoFix Clear ändra färg något.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

CE märkningLEEDBasta