Kiiltoflex HS

Kiiltoflex HS är en 1-komponents, silylmodifierad lim- och tätningsmassa för limning av metall, glasfiber och olika slags plaster inom fartygs-, båt- och transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Mycket snabb
  • Innehåller inga isocyanater eller lösningsmedel
  • God kemikaliebeständighet
  • God väder- och UV-ljusbeständighet
  • Övermålningsbar

Användningsområde

1-komponentslimmet Kiiltoflex HS är en mycket snabbhärdande elastisk lim- och tätningsmassa baserad på ny polymerteknologi. Lämplig för limning och tätning av olika material i krävande konstruktionslimningar som kräver snabb härdning. Bra vidhäftning på olika mineraliska underlag, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxi- och polyesterytor. För plast och gummi rekommenderas provlimning före användning. Utmärkt vidhäftning på olika material – oftast behövs ingen primning. Elastisk, men ändå mekaniskt stark fog. Innehåller inga isocyanater, ingen PVC och inga lösningsmedel. Nästan luktfri. Bra kemikaliebeständighet. God väder- och UV-ljusbeständighet. Nästan krympfri. Övermålningsbar med de flesta färger (testa alltid före användning).

Förpackningsstorlekar
Färg
Product Code
600 ml vit T2332.933  
Förpackningsstorlekar 600 ml
Färg vit
Product Code T2332.933
 
Färger

Vit, svart

Densitet/specifik vikt

ca 1,55 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 18 månader.

Hårdhet

Shore A 60

Skinnbildningstid

5 min (23 °C, 50 % RF)

Viskositet

3 milj. mPas (Brookfield H-Path T-F/2,5 +20 °C)

Genomhärdning

3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

Brottöjning

160 % (DIN 53504)

Appliceringstemperatur

+1–40°C

Värmebeständighet, torr

-40–+90 °C

Skjuvhållfasthet

– SS/SS 3,5 N/mm²

Draghållfasthet

2,3 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Säkerställ att ytorna som ska limmas eller tätas är rena före appliceringen. Skär av toppen på patronen och sätt fast munstycket. Skär och forma appliceringsspetsen till lämplig storlek och form. Applicera med en manuell eller pneumatisk pistol och forma vid behov med en spackel. Vid limning av stora ytor eller ytor i mycket torra förhållanden rekommenderar vi lätt sprayning med vatten (ca 5–10 g/m²). Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdat lim kan tas bort med xylen eller aceton, härdat lim kan endast ta bort mekaniskt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialIMONyckelflagga