Kiiltoflex K

Kiiltoflex K är en 1-komponents, silylmodifierad lim- och tätningsmassa för limning och tätning av metall, glasfiber och olika slags plaster inom fartygs-, båt- och transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Godkänd för livsmedelshantering    
  • Innehåller inga isocyanater eller lösningsmedel
  • God kemikaliebeständighet
  • God väder- och UV-ljusbeständighet
  • Övermålningsbar

Användningsområde

Lämplig för montering och tätning inom- och utomhus. Lämplig för limning av t.ex. olika slags kaross- och skrovkonstruktioner (fordon, båt och husbil). Bra vidhäftning på olika mineraliska underlag, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxi- och polyesterytor. För plastmaterial rekommenderas provlimning före användning. Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färger (testa alltid före användning). Inte lämpligt för inglasning.

Förpackningsstorlekar
Färg
Product Code
290 ml grå T2310.926  
290 ml svart T3669.926  
600 ml svart T3669.933  
600 ml vit T1655.933  
Förpackningsstorlekar 290 ml
Färg grå
Product Code T2310.926
 
Förpackningsstorlekar 290 ml
Färg svart
Product Code T3669.926
 
Förpackningsstorlekar 600 ml
Färg svart
Product Code T3669.933
 
Förpackningsstorlekar 600 ml
Färg vit
Product Code T1655.933
 
Färger

Vit, Grå, Svart

Densitet/specifik vikt

ca 1,5 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 18 månader.

Hårdhet

Shore A 40

Krympning

ca 2 %

Skinnbildningstid

ca 15 min (23 °C, RF 50 %)

Viskositet

1,5 milj. mPas

Torktid

3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

Typ/bindemedel

SMP-polymer

Brottöjning

400 % (DIN 53504)

Appliceringstemperatur

+1–+40 °C

Värmebeständighet, torr

-40–+90 °C

Draghållfasthet

2 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Kontrollera att ytorna som ska tätas/limmas är rena innan du applicerar produkten. Applicera lim-/tätningsmassa med en manuell eller pneumatisk pistol och forma vid behov med en spackel. Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdad produkt kan tas bort med aceton eller xylen. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt. Rådande arbetsförhållanden såsom rumstemperaturen samt underlagets temperatur, material och fuktighet samt mängden lim som appliceras påverkar skinnbildnings- och härdningstiden avsevärt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialIMONSF certifiering för kontakt med livsmedel RMRSNyckelflagga