Kiiltoflex N10

Kiiltoflex N10 är en 1-komponents, silylmodifierad lim- och tätningsmassa för limning och tätning av metall, glasfiber och olika slags plaster inom båt- och transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Innehåller inga isocyanater eller lösningsmedel
  • God kemikaliebeständighet
  • God väder- och UV-ljusbeständighet
  • Övermålningsbar

Användningsområde

Kiiltoflex N10 är en snabbhärdande, elastisk lim- och tätningsmassa baserad på ny polymerteknologi. Lämplig för limning och tätning av olika material (t.ex. svetsfogar) i krävande konstruktionslimningar som kräver snabb härdning. Exempel på användningsområden är t.ex. bilflak, husbilar, bussar och tåg. Bra vidhäftning på olika mineraliska underlag, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxi- och polyesterytor. För plast och gummi rekommenderas provlimning före användning. Utmärkt vidhäftning på olika material – oftast behövs ingen primning. Mycket elastisk, men ändå mekaniskt stark fog. Nästan luktfri. Nästan krympfri. Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färger (testa alltid före användning).

Förpackningsstorlekar
Färg
Product Code
290 ml grå T3081.926  
600 ml grå T3081.933  
290 ml svart T3083.926  
600 ml svart T3083.933  
290 ml vit T3052.926  
600 ml vit T3052.933  
Förpackningsstorlekar 290 ml
Färg grå
Product Code T3081.926
 
Förpackningsstorlekar 600 ml
Färg grå
Product Code T3081.933
 
Förpackningsstorlekar 290 ml
Färg svart
Product Code T3083.926
 
Förpackningsstorlekar 600 ml
Färg svart
Product Code T3083.933
 
Förpackningsstorlekar 290 ml
Färg vit
Product Code T3052.926
 
Förpackningsstorlekar 600 ml
Färg vit
Product Code T3052.933
 
Färger

Vit, Grå, Svart

Densitet/specifik vikt

ca 1,49 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 18 månader.

Hårdhet

Shore A 50

Skinnbildningstid

ca 10 min (23°C, 50 % RF)

Viskositet

ca 2,5 milj. mPas (Brookfield H-Path T-F/2,5 +20 °C)

Typ/bindemedel

Silylmodifierad polymer

Brottöjning

300 % (DIN 53504)

Appliceringstemperatur

+1–40°C

Värmebeständighet, torr

-40–90 °C

Skjuvhållfasthet

– SS/SS 3,0 N/mm²

Draghållfasthet

2,5 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Materialen som limmas ska vara torra och fria från damm, olja och fett. För bästa resultat, rengör metallytor med Kiilto Cleaner 303 och prima med Kiiltoflex Metallprimer. Applicera limmet på ytan och jämna vid behov ut med en spackel. Vid limning av stora ytor eller ytor i mycket torra förhållanden rekommenderar vi lätt sprayning med vatten (ca 5–10 g/m²). Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdat lim kan tas bort med Kiilto Cleaner 303 eller aceton, härdat lim kan endast ta bort mekaniskt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialBastaNyckelflagga