Kiiltomelt 1210

Kiiltomelt 1210 är ett EVAC-baserat smältlim för plissering av luftfilter.

Specialfunktioner

  • Lång öppentid
  • Ljusfärgad
  • Luktfri
  • Elastisk

Användningsområde

Kiiltomelt 1210 är ett EVAC-baserat smältlim för plissering av luftfilter. Limmet krymper något efter att det har svalnat.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt 1210 10 kg T7258.010  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt 1210 10 kg
Product Code T7258.010
 
Färger

Vit

Öppentid

lång

Viskositet

6500 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Mjukningspunkt

108 °C (DIN 52011)

Appliceringstemperatur

150-180 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke och vals. Limmet kan skumma.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga