Kiiltomelt 1233

Kiiltomelt 1233 är ett EVAC-baserat smältlim för plissering av luftfilter.

Specialfunktioner

  • Ljust färgat
  • Luktfri
  • Elastisk

Användningsområde

Kiiltomelt 1233 är ett smältlim som används för plissering av luftfilter. Limmet krymper något efter att det har svalnat.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt 1233 10 kg T7231.010  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt 1233 10 kg
Product Code T7231.010
 
Färger

vit

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Öppentid

medellångt

Viskositet

3 700 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Förpackningsstorlekar

10 kg, 500 kg

Mjukningspunkt

96 °C (DIN 52011)

Appliceringstemperatur

150–180 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke och vals. Limmet kan skumma.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.