Kiiltomelt 1233

Kiiltomelt 1233 är ett EVAC-baserat smältlim för plissering av luftfilter.

Specialfunktioner

  • Ljust färgat
  • Luktfri
  • Elastisk

Användningsområde

Kiiltomelt 1233 är ett smältlim som används för plissering av luftfilter. Limmet krymper något efter att det har svalnat.

Färger

vit

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Öppentid

medellångt

Viskositet

3 700 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Förpackningsstorlekar

10 kg, 500 kg

Mjukningspunkt

96 °C (DIN 52011)

Appliceringstemperatur

150–180 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke och vals. Limmet kan skumma.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.