M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga

Kiiltomelt 1525

Användningsområde

Kiiltomelt 1525 är ett snabbverkande smältlim för förpackningar. Lämpligt för limning av papper, kartong och korrugerad kartong. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt 1525 10 kg T7219.010  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt 1525 10 kg
Product Code T7219.010
 
Färger

Ljust gulaktig

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 24 månader.

Öppentid

medellångt

Viskositet

1,200 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Förpackningsstorlekar

10 kg

Mjukningspunkt

109 °C (DIN 52011)

Appliceringstemperatur

150–180 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke, skiva och överföringsarm.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga