Kiiltomelt 2535

Kiiltomelt 2535 är ett universellt EVAC-smältlim.

Specialfunktioner

  • Lång öppentid
  • Lämpligt för monteringslimningar

Användningsområde

Kiiltomelt 2535 används som sidolim i snabba bokbindningslinjer. På grund av den långa öppentiden och den snabba bindning kan Kiiltomelt 2535 dessutom användas för monteringslimning. Kiiltomelt 2535 är ett snabbverkande smältlim med lång öppentid. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105.

Förpackningsstorlekar
Product Code
*Kiiltomelt 2535 10 kg T7232.010  
Kiiltomelt 2535 15 kg T7232.015  
Förpackningsstorlekar *Kiiltomelt 2535 10 kg
Product Code T7232.010
 
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt 2535 15 kg
Product Code T7232.015
 
Färger

Ljusgul

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Öppentid

Lång

Viskositet

1 800 mPas, 160 °C, 100 s?¹

Förpackningsstorlekar

15 kg

Mjukningspunkt

69 °C (DIN 52011)

Appliceringstemperatur

150–180 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke, skiva och överföringsarm.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial Svanen märkningNyckelflagga