Kiiltomelt EVO V 140

Kiiltomelt EVO V 140 är ett polyolefinbaserat smältlim för förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • God termisk stabilitet
  • Lämplig för livsmedelsförpackningar
  • Mindre limåtgång
  • Snabb
  • Färglös och luktfri

Användningsområde

Kiiltomelt EVO V 140 är ett snabbverkande förpackningssmältlim, som är lämpligt för limning av papper, korrugerad kartong, kartong och PE-belagd kartong, t.ex. inom livsmedelsindustrin. Limmet har god termisk stabilitet. Mindre lim krävs och intervallerna för maskinunderhåll är längre. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105 samt förordning (EG) nr 10/2011 om material och produkter av plast. Förklaring om överensstämmelse tillgänglig på begäran.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt EVO V 140 10 kg T7203.010  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt EVO V 140 10 kg
Product Code T7203.010
 
Färger

Vit

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Öppentid

medellångt

Viskositet

1100 mPas, 140 °C, 100 s¯¹

Förpackningsstorlekar

10 kg

Mjukningspunkt

110 °C

Appliceringstemperatur

120-160 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke, skiva och överföringsarm.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialMaterialcertifiering för livsmedelskontakt Nyckelflagga