Kiiltomelt EVO V 90

Kiiltomelt EVO V 90 är ett polyolefinbaserat smältlim för förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • God termisk stabilitet
  • Låg arbetstemperatur
  • Lämpligt för livsmedelsförpackningar
  • Mindre limåtgång
  • Färglös och luktfri
  • Snabb

Användningsområde

Kiiltomelt EVO V 90 är ett snabbverkande, färglöst och luktfritt smältlim för förpackningar. Kiiltomelt EVO V 90 är lämpligt för montering och förslutning av förpackningar av korrugerad kartong och kartong, t.ex. inom livsmedelsindustrin. Limmet har god stabilitet. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105. Limmet uppfyller kraven för material och artiklar som avses komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel i enlighet med ramförordning (EG) nr. 1935/2004, GMP-förordning (EG) nr. 2023/2006 för god tillverkningssed, livsmedelslagen L 23/2006 samt (EU) 10/2011-förordningen om plastmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt EVO V 90 10 kg T7202.010  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt EVO V 90 10 kg
Product Code T7202.010
 
Färger

färglös

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Öppentid

kort

Viskositet

1 500 mPas, 100 °C, 100 s¯¹

Förpackningsstorlekar

10 kg

Mjukningspunkt

73 °C (DIN 52011)

Appliceringstemperatur

90–120 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke, skiva och överföringsarm.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialMaterialcertifiering för livsmedelskontakt Nyckelflagga