Kiiltomelt K 608

Kiiltomelt K 608 är ett EVAC smältlim för grafisk industri.

Specialfunktioner

  • Lämpligt för limbindning av tidskrifter
  • Ljus färg

Användningsområde

Kiiltomelt K 608 smältlim används i limbindning av tidskrifter, broschyrer, kataloger och belagda papper. Limmet är lämpligt för följande maskintyper: Müller- Martini: Amigo, Tigra, Acoro, Trendbinder, Normbinder 1-3, Baby-Pony och dessutom bland annat Kolbus Ratiobinder, Horizon, Sulby-Compact och Sulby Mark II.

Färger

vit/transparent

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Öppentid

Medellångt

Viskositet

4 500 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Förpackningsstorlekar

10 kg

Mjukningspunkt

70 °C (DIN 52011)

Appliceringstemperatur

160–180 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med vals och skiva.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial Svanen märkningNyckelflagga