Kiiltomelt K 608/1

Kiiltomelt K 608/1 är ett EVAC smältlim för förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • God vidhäftning på svåra material.
  • Lämplig för livsmedelsförpackningar.
  • God köldtålighet.

Användningsområde

Kiiltomelt K 608/1 är ett snabbverkande lim med god vidhäftning på kartongbelagda lackytor. God köldtålighet. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105. Uppfyller M1 Emissionsklass för byggnadsmaterial.

Färger

gulaktig

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Öppentid

medellångt

Viskositet

2 000 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Förpackningsstorlekar

10 kg

Mjukningspunkt

70 °C (DIN 52011)

Appliceringstemperatur

160–180 °C

Bruksanvisning

Arbetstemperatur 160–180 °C

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga