Kiiltomelt PS 300

Kiiltomelt PS 300 är ett ofyllt EVAC-baserat smältlim för profilbeläggning.

Specialfunktioner

  • M1-klassad

Användningsområde

Kiiltomelt PS 300 är ett ofyllt smältlim för profilbeläggning som kan användas för bakförstärkning av fanér och olika typer av pappersfolier. Limmet uppfyller M1 Emissionsklass för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt PS 300 10 kg T7304.010  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt PS 300 10 kg
Product Code T7304.010
 
Färger

beige

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Viskositet

6 500 mPas, 180 °C, 5 s¯¹

Förpackningsstorlekar

20 kg, 400 kg

Mjukningspunkt

85 °C (DIN 52011)

Luftfuktighet

60–70 %

Arbetsförhållanden

+18–22 °C

Appliceringstemperatur

160–185 °C (på appliceringsvalsen)

Fukthalt i trä

7–10 %

Bruksanvisning

Limmet smälts ned i limbehållaren. Maskinens matningshastighet är 15–40 m/min. Om matningshastigheten är lägre än vad som rekommenderas, måste limtemperaturen på appliceringsvalsen höjas för att förhindra att limmet svalnar för tidigt. Vid längre uppehåll i arbetet bör temperaturen på limmet sänkas, i annat fall kan dess vidhäftnings- och utflytningsegenskaper försämras.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga