Kiiltomelt S 185

Kiiltomelt S 185 är ett fyllt EVAC-baserat smältlim för kantlister.

Specialfunktioner

  • M1-klassad
  • Lämplig även för långsamma matningsmaskiner

Användningsområde

Kiiltomelt S 185 är ett smältlim för kantlister som även kan användas i långsamt matande automatiska kantlimningsmaskiner. Limmet kan användas på melamin-, PVC- och ABS-kantlister, PVC/ABS-ribbor (primade), faner- och laminatlister samt massiva trälister. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt S 185 valkoinen 10 kg T7309.010  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt S 185 valkoinen 10 kg
Product Code T7309.010
 
Färger

Beige, vit

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 36 månader.

Viskositet

40 000 mPas, 200 °C, 3 s¯¹

Förpackningsstorlekar

10 kg

Mjukningspunkt

100 °C (DIN 52011)

Luftfuktighet

60–70 %

Arbetsförhållanden

+18–22 °C

Appliceringstemperatur

165–180 °C (appliceringsvals)

Fukthalt i trä

7–10 %

Bruksanvisning

Limmet smälts ned i limbehållaren. Den lägsta matningshastigheten för maskinen är 10 m/min. Om matningshastigheten är lägre än vad som rekommenderas, måste limtemperaturen på appliceringsvalsen höjas för att undvika att limmet svalnar för tidigt. Vid längre uppehåll i arbetet bör temperaturen på limmet sänkas, i annat fall kan dess vidhäftnings- och utflytningsegenskaper försämras.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga