Kiiltomelt S 211

Kiiltomelt S 211 är ett EVAC-baserat smältlim för limning av kantband.

Specialfunktioner

  • M1-klassad
  • Lämplig även för maskiner som förlimmar kantbanden

Användningsområde

Kiiltomelt S 211 är ett smältlim för kantband som även är lämpligt för maskiner som förgummerar kantbanden. Limmet smälter lätt, är enkelt att applicera och bildar inte trådar. Lämpligt för limning av melaminimpregnerade papperskantremsor, PVC-kantremsor/ribbor, fanérremsor, laminat och ribbor av massivt trä. Limmet upfyller M1 emissionsklass för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlekar
Färg
Product Code
Kiiltomelt S 211 beige 15 kg beige T7301.015  
Kiiltomelt S 211 valkoinen 15 kg vit T7300.015  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt S 211 beige 15 kg
Färg beige
Product Code T7301.015
 
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt S 211 valkoinen 15 kg
Färg vit
Product Code T7300.015
 
Färger

beige och vit

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 36 månader.

Viskositet

110 000 mPas, 200 °C, 5 s¯¹

Förpackningsstorlekar

25 kg

Mjukningspunkt

110 °C (DIN 52011)

Luftfuktighet

60–70 %

Arbetsförhållanden

+18–22 °C

Appliceringstemperatur

180–205 °C (på appliceringsvalsen)

Fukthalt i trä

7–10 %

Bruksanvisning

Limmet smälts ned i limbehållaren. Om matningshastigheten är lägre än vad som rekommenderas, måste limtemperaturen på appliceringsvalsen höjas för att undvika att limmet svalnar för tidigt. Vid längre uppehåll i arbetet bör temperaturen på limmet sänkas, i annat fall kan dess vidhäftnings- och utflytningsegenskaper försämras.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga