Kiiltomelt S 212

Kiiltomelt S 212 är ett ofyllt EVAC-baserat smältlim för kantlister.

Specialfunktioner

  • M1-klassificerad 

Användningsområde

Kiiltomelt S 212 är ett smält för kantlister som smälter lätt, är enkelt att applicera och bildar inte tråd. Lämpligt för limning av melaminimpregnerade papperskantlister, PVC-kantlister/ribbor, fanérlistor, laminat och ribbor av massivt trä. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlekar
Färg
Product Code
Kiiltomelt S 212 beige 15 kg beige T7314.015  
Kiiltomelt S 212 ruskea 15 kg brun T7315.015  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt S 212 beige 15 kg
Färg beige
Product Code T7314.015
 
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt S 212 ruskea 15 kg
Färg brun
Product Code T7315.015
 
Färger

Beige, brun

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 36 månader.

Viskositet

110 000 mPas, 200 °C, 5 s¯¹

Förpackningsstorlekar

15 kg

Mjukningspunkt

100 °C (DIN 52011)

Luftfuktighet

60–70 %

Arbetsförhållanden

+18-22 °C

Appliceringstemperatur

180–205 °C (på appliceringsvalsen)

Fukthalt i trä

7–10 %

Bruksanvisning

Limmet smälts ned i limbehållaren. Den lägsta matningshastigheten för maskinen är 15 m/min. Om matningshastigheten är lägre än vad som rekommenderas, måste limtemperaturen på appliceringsvalsen höjas för att undvika att limmet kyls ner för tidigt. Vid längre uppehåll i arbetet bör limtemperaturen sänkas, annars försämras vidhäftnings- och utflytningsegenskaperna.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga