Kiiltomelt S 213

Kiiltomelt S 213 är ett fyllt, EVAC-baserat smältlim för kantlister.

Specialfunktioner

M1 - klassificerat för byggnadsmaterial

Användningsområde

Kiiltomelt S 213 är ett smältlim för kantlister som även är lämpligt för maskiner som förbehandlar träkantlister. Limmet smälter lätt, är enkelt att applicera och bildar inte tråd. Lämpligt för limning av melaminimpregnerade papperskantlister, PVC-kantlister, fanérlister, laminat och lister av massivt trä. Uppfyller emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt S 213 beige 15 kg T7313.015  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt S 213 beige 15 kg
Product Code T7313.015
 
Färger

beige

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 36 månader.

Viskositet

68 000 mPas, 200 °C, 5 s-¹

Förpackningsstorlekar

15 kg

Mjukningspunkt

100 °C (DIN 52011)

Luftfuktighet

60 - 70 %

Arbetsförhållanden

+ 18 - 22 °C

Appliceringstemperatur

180 205 °C (appliceringsvalsen)

Fukthalt i trä

7-10 %

Bruksanvisning

Limmet smälts ned i limbehållaren. Den lägsta matningshastigheten för maskinen är 15 m/min. Om matningshastigheten är lägre än vad som rekommenderas måste limtemperaturen på appliceringsvalsen höjas för att undvika att limmet kyls ner för tidigt. Vid längre uppehåll i arbetet bör limtemperaturen sänkas, annars försämras vidhäftnings- och utflytningsegenskaperna.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga