Kiiltomelt S 222

Kiiltomelt S 222 är ett EVAC-baserat smältlim för kantband.

Specialfunktioner

  • M1-klassad

Användningsområde

Kiiltomelt S 222 är ett smältlim för kantband med god eftervärmebeständighet. Limmet trådas inte och är enkelt att applicera. Lämpligt för limning av melaminimpregnerade papperskantremsor, PVC-kantremsor/ribbor, fanérremsor, laminat och ribbor av massivt trä. Limmet uppfyller M1 Emissionsklass för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt S 222 vit 15 kg T7302.015  
Kiiltomelt S 222 beige 15 kg T7306.015  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt S 222 vit 15 kg
Product Code T7302.015
 
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt S 222 beige 15 kg
Product Code T7306.015
 
Färger

beige och vit

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Viskositet

115 000 mPas, 200 °C, 0,5 s¯¹

Förpackningsstorlekar

15 kg

Mjukningspunkt

103 °C (DIN 52011)

Luftfuktighet

60–70 %

Arbetsförhållanden

+18–22 °C

Appliceringstemperatur

205–220 °C (på appliceringsvalsen)

Fukthalt i trä

7–10 %

Bruksanvisning

Limmet smälts ned i limbehållaren. Den lägsta matningshastigheten för maskinen är 20m/min. Om matningshastigheten är lägre än vad som rekommenderas, måste limtemperaturen på appliceringsvalsen höjas för att undvika att limmet svalnar för tidigt. Vid längre uppehåll i arbetet bör temperaturen på limmet sänkas, i annat fall kan dess vidhäftnings- och utflytningsegenskaper försämras.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga