Kiiltomelt S 310

Kiiltomelt S 310 är ett ofyllt EVAC-baserat smältlim för kantlister.

Specialfunktioner

  • M1-klassad

Användningsområde

Kiiltomelt S 310 är ett ofyllt EVAC-baserat smältlim för kantlister Lämpligt för limning av melaminimpregnerade papperskantremsor, PVC-kantremsor/lister, fanérremsor, laminat och massiva trälister. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt S 310 beige 10 kg T7307.010  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt S 310 beige 10 kg
Product Code T7307.010
 
Färger

beige

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 36 månader.

Viskositet

115 000 mPas, 200 °C, 3 s¯¹

Förpackningsstorlekar

10 kg

Mjukningspunkt

106 °C (DIN 52011)

Luftfuktighet

60–70 %

Arbetsförhållanden

+18-22 °C

Appliceringstemperatur

200 - 210 °C (appliceringsvals)

Fukthalt i trä

7–10 %

Bruksanvisning

Limmet smälts ned i limbehållaren. Den lägsta matningshastigheten för maskinen är 18 m/min. Om matningshastigheten är lägre än vad som rekommenderas, måste limtemperaturen på appliceringsvalsen höjas för att undvika att limmet kyls ner för tidigt. Vid längre avbrott i arbetet bör limtemperaturen minskas, annars försämras vidhäftnings- och utflytningsegenskaperna.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga