Kiiltomelt V 160 blå

Användningsområde

Kiiltomelt V 160 blå används för formning och förslutning av korrugerad kartong och kartongförpackningar samt i automatiska förpackningslinjer inom pappersindustrin. Den kan användas vid mycket lägre temperaturer än traditionella smältlimmer, vilket minskar maskinens underhållstimmar. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt V 160 blå T7205.010  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt V 160 blå
Product Code T7205.010
 
Färger

blå

Förvaring

i oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Öppentid

kort (130 °C)

Viskositet

1,400 mPas, 140 °C, 100 s¯¹

Förpackningsstorlekar

10 kg, 500 kg

Mjukningspunkt

103 °C (DIN 52011)

Appliceringstemperatur

120–150 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke och vals.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga