Kiiltomelt V 160

Kiiltomelt V 160 är ett universellt EVAC-smältlim för pappers- och förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • Låg appliceringstemperatur
  • Lämpligt för omslagspappersförpackningar 

Användningsområde

Kiiltomelt V 160 används för formning och förslutning av korrugerad kartong och kartongförpackningar samt i automatiska förpackningslinjer inom pappersindustrin. Det kan användas vid mycket lägre temperaturer än traditionella smältlimmer. Minskar maskinens underhållstimmar. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105.

Färger

Gulaktig

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Öppentid

Kort (130 °C)

Viskositet

1 300 mPas, 140 °C 100 s¯¹

Förpackningsstorlekar

10 kg, 500 kg

Mjukningspunkt

84 °C DIN 52011

Appliceringstemperatur

120–150 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke och vals.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga