Kiiltomelt V 50

Snabbt härdande EVA-baserat smältlim för livsmedelsförpackningsindustrin. Låg användningstemperatur och utmärkt termisk stabilitet eliminerar förkolning i systemet.

Specialfunktioner

  • Smältlim för livsmedelsförpackningar
  • Låg användningstemperatur
  • Snabb

Användningsområde

Kiiltomelt V 50 smältlim för försegling av wellpapp och kartongförpackningar inom livsmedelsindustrin. Den kan användas vid mycket lägre temperaturer än traditionella smältlimmer, vilket minskar maskinens underhållstimmar. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105. samt (EU) 10/2011 förordning om plastmaterial. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på begäran.

Färger

Vit

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 36 månader.

Öppentid

Kort

Viskositet

1200 mPas, 140 °C 100 s¯¹

Mjukningspunkt

99 °C DIN 52011

Appliceringstemperatur

120-150 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke och vals.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt Nyckelflagga