Novaflex 9000 och Novaflex 9000/maskin

Novaflex 9000 är ett lösningsmedelsbaserat sulningslim.

Specialfunktioner

  • Toluenfritt
  • Bra initialhugg
  • Elastisk och stark limfog
  • Innehåller en indikationssubstans som syns i UV-ljus.

Användningsområde

Novaflex-limmen är lösningsmedelsbaserade polyuretanlim som bildar en elastisk och stark limfog. Novaflex 9000-limmen ger ett bra initialhugg vid limning av sulor. Båda limmen innehåller en indikationssubstans som syns i UV-ljus. Novaflex 9000/maskin har utvecklats för maskinell limning. Limmet är tixotropiskt och därför mycket enkelt och smidigt att applicera. Limmet rinner inte och kan därför appliceras ända till sulans kant. Lämpligt för limning av läder, trä, metall, textil, polyuretan (PUR), polyvinylklorid (PVC) samt vulkaniserad naturgummi och syntetiska gummiblandningar som halogenerats med TR Primer. Används med TR Primer. Se produktbladet för mer information om användningen.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Novaflex 9000 3 l T3105.003  
Novaflex 9000 20 l T3105.020  
Förpackningsstorlekar Novaflex 9000 3 l
Product Code T3105.003
 
Förpackningsstorlekar Novaflex 9000 20 l
Product Code T3105.020
 
Densitet/specifik vikt

0,84 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader.

Viskositet

3 500 mPas

Typ/bindemedel

Lösningsmedelsbaserad polyuretan

Appliceringstemperatur

Aktiveringstemperatur +70–80 °C

Bruksanvisning

Ytorna som ska limmas ska vara rena och torra. Vid behov ska ytorna förbehandlas och/eller slipas. Applicera lim på bägge ytorna med en pensel, en spackel eller med en automatisk limspridare. Förlimmade sulor kan lagras 3–12 veckor beroende på lagringstemperaturen och -förhållandena. Låt limmet torka efter applicering och fäst limytorna genom värmeaktivering. Ökar limfogens beständighet mot bland annat värme, olja, fett och mjukgörare. Mer detaljerade anvisningar om användning av härdare finns i ett separat produktblad (Härdare K). Förtunning och rengöring av verktyg: aceton.

Miljö och säkerhet

Produkten innehåller lättflyktiga och mycket brandfarliga lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga