Novaflex 9100

Novaflex 9100 är ett lösningsmedelsbaserat sulningslim.

Specialfunktioner

  • Toluenfritt
  • Bra initialhugg
  • Elastisk och stark limfog 

Användningsområde

Lämpligt för limning av t.ex. läder, trä, metall, textil, polyuretan (PUR), polyvinylklorid (PVC) samt vulkaniserad naturgummi och syntetiska gummiblandningar som halogenerats med TR Primer.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Novaflex 9100 10 l T2252.010  
Förpackningsstorlekar Novaflex 9100 10 l
Product Code T2252.010
 
Densitet/specifik vikt

0,84 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader.

Viskositet

3 500 MPa

Typ/bindemedel

Lösningsmedelsbaserad polyuretan

Appliceringstemperatur

Aktiveringstemperatur +70–80 °C

Bruksanvisning

Ytorna som ska limmas ska vara rena och torra. Vid behov ska ytorna förbehandlas och/eller slipas. Applicera lim på bägge ytorna med en pensel, en spackel eller med en automatisk limspridare. Förlimmade sulor kan lagras 3–12 veckor beroende på lagringstemperaturen och -förhållandena. Låt limmet torka efter applicering och fäst limytorna genom värmeaktivering. Ökar limfogens beständighet mot bland annat värme, kemikalier, olja, fett och mjukgörare. Mer detaljerade anvisningar om användning av härdare finns i ett separat produktblad (Härdare K). Förtunning och rengöring av verktyg: aceton.

Miljö och säkerhet

Produkten innehåller lättflyktiga och mycket brandfarliga lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.