Sitol 1100

Sitol 1100 är ett akryldispersionslim.

Specialfunktioner

  • universallim
  • kraftig klibbförmåga

Användningsområde

Sitol 1100 är ett tryckkänsligt lim för limning av plastfolier, t.ex. inom inredning.
Uppfyller kraven enligt varvsindustrins brandklassificering IMO FTPC (IMO Resolution MSC.61 [67] Del 5) och har ett MED-certifikat.
Sitol 1100 har en exceptionellt god fogstyrka för att vara ett tryckkänsligt lim. Speciellt vid porösa material rekommenderar vi att limmet, på grund av sin hårdhet, används som ett vattenbaserat kontaktlim, d.v.s. med dubbelsidig applicering. Inte lämpligt för användning mot aluminium eller galvaniserade material.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Sitol 1100 15 kg T1737.015  
Förpackningsstorlekar Sitol 1100 15 kg
Product Code T1737.015
 
pH

5

Densitet/specifik vikt

1,05 kg/dm³/20 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

2 400 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20 °C)

Typ/bindemedel

Akryldispersionslim

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

IMOMaterialcertifiering för livsmedelskontakt Nyckelflagga