Sitol 2085

Sitol 2085 är ett EVAC-baserat dispersionslim för förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • Lämplig för användning i livsmedelsförpackningar
  • Bra vidhäftning mot olika plastfolier

Användningsområde

Sitol 2085 är ett snabbhärdande lim som även kan användas för limning av vissa typer av plaster på kartong (t.ex. koronabehandlad PE). Lämplig för förpackningsindustrin, t.ex. för ihopsättning och förslutning av pappkartonger, wellpappkartonger, kartongaskar och sidorna på papperskassar.
Samtliga komponenter i limmet uppfyller kraven enligt förordningen för livsmedelsförpackningar FDA 175.105. Limmet uppfyller kraven enligt förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, den finska livsmedelslagen 23/2006 samt kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Sitol 2085 15 kg T1877.015  
Förpackningsstorlekar Sitol 2085 15 kg
Product Code T1877.015
 
pH

5

Densitet/specifik vikt

ca 1,05 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

950 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20°C)

Typ/bindemedel

EVAC

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt Nyckelflagga