Sitol 2488

Sitol 2488 är ett EVAC-baserat dispersionslim för den grafiska industrin.

Användningsområde

Sitol 2488 är ett modifierat EVAC-baserat dispersionslim som efter torkning har en mycket flexibel limfilm. Lämplig för limning av sydda bokblock, limbindning och tillverkning av häften.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Sitol 2488 15 kg T1192.015  
Förpackningsstorlekar Sitol 2488 15 kg
Product Code T1192.015
 
pH

5

Densitet/specifik vikt

1,05 kg/dm³ (20 °C)

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

9 500 mPas (Brookfield RVT 5/20, 20°C)

Typ/bindemedel

EVAC

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

 Svanen märkningNyckelflagga